Gwefan yr Ysgol.  -                                 https://www.ysgolgymraegrhydaman.ik.org/

   Llwyfan dysgu ac addysgu`r ysgol           www.rhydaman.j2webby.com

 

Croeso !

 

Dyma'r man gorau i ddarganfod Technoleg gwybodaeth a chyfathrebu`r ysgol.

Ein Cydweledigaeth

Codi safonau ar draws yr ysgol ym mhob maes trwy integreiddio
defnydd technoleg newydd i waith ddyddiol y sefydliad er mwyn
creu  awyrgylch addysgu a dysgu modern a chynhyrchiol ar draws
a thu hwnt yr ysgol.

Our Vision

To raise standards throughout the school by integrating the use of
existing and emerging technologies into the daily work of the establishment
in order to createa modern and productive teaching and learning environment
within and beyond the school. 

Technoleg i ni,

Mae`n llawer o sbri !

Chwilio am luniau

a straeon di-ri.

 

 


Newyddion

Eisiau cael gwared ar hen deganau ?

01/12/2011 15:04
Mae angen hen deganau technolegol ar yr ysgol. e.e.  *Ceir ( remote control )          * Til siop          * Offeryn cerddorol .          *...

—————

Newyddion

23/10/2011 19:59
Dyma lle fydd newyddion diweddaraf ynglyn a'r ysgol.

—————


Dolenni Defnyddiol

dbprimary

dbprimary
    www.rhydaman.wales.dbprimary.com/

—————

Fersiynau Cymraeg o Jit a J2e

Fersiynau Cymraeg o Jit a J2e
https://www.amdro.org.uk/cymraeg/dysgu/sgiliautgch/jitandj2e/pages/default.aspx

—————

j2e

j2e
https://www.j2e.com/

—————

jit

jit
https://www.j2e.com/jit

—————

Gwefan Sir Gaerfyrddin ( Amdro )

Gwefan Sir Gaerfyrddin  ( Amdro )
https://www.amdro.org.uk/Pages/default.aspx

—————

E-ddiogelwch ar y we

https://www.childnet-int.org/KIA/primary/smartadventure/default.aspx   https://www.thinkuknow.co.uk/8_10/   https://www.childnet-int.org/kia/primary/Resources.aspx    

—————

Angelsoft

Angelsoft
https://www.angelsoft.co.uk/

—————

Gwefan o weithgareddau Cymreig

Gwefan o weithgareddau Cymreig
https://www.bbc.co.uk/cymru/plant/

—————

Gwefannau Gwyddonol / Science websites

https://ngfl.northumberland.gov.uk/Science/weblinks/default.htm

—————

Gweithgareddau Rhyngweithiol CA1 / CA2

https://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/   https://www.bbc.co.uk/schools/ks1bitesize/  

—————


Contact

Ysgol Gymraeg Rhydaman

Ysgol Gymraeg Rhydaman Lon yr Ysgol, Rhydaman, SA18 2NS Sir Gaerfyrddin

01269 593081